007 - Velký blikač 4K-17kW

Standardní blikač se čtyřkanálovým programem.

Maximální výkon: 17kW /400V

Pasivní chlazení: 1 robustní chladič

Maximální počet kanálů: 4

Ovládací prvky: Přepínač zap./vyp./blik + nastavení rychlosti

Výstupy: 2x konektor Wieland revos s ochranným víčkem a zajišťovací pákou.

Ochrana proti přetížení.
Možnost přepnutí do režimu economy a snížení spotřeby až o 90%.
Vzhledem k umístění ovládacích prvků na vnější straně není vhodné pro venkovní instalaci.

Zařízení smí instalovat pouze osoba s platným oprávněním podle vyhlášky elektro 50/78 Sb!

FUN LIGHT v číslech

23

Zemí, kde najdete naše atrakce

25

Dodaných atrakcí každý rok

30

Let jsme tu pro vás